Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Jak pracovat s DronView

DronView je speciálním modulem aplikace AisView, který je určen k předletové přípravě provozovatelům a pilotům dronů. Seznamuje uživatele s uspořádáním vzdušného prostoru z leteckého pohledu, a to zejména v nízkých výškách do 120 m nad zemí. Zobrazená data jsou doplněna o topografický podklad a aktuální meteorologické informace.

Aplikace je provozována ŘLP ČR, s.p. a je dostupná na adrese dronview.rlp.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace stažitelné z App Store či Google Play.

Ukazka DronView
Aplikace DronView nezohledňuje rizika provozu dronu vůči osobám, budovám, infrastruktuře apod. nacházející se na zemi, která jsou popsána v platné legislativě.

Uživatelské rozhraní

Základní obrazovku tvoří topografická mapa ČR s grafickým znázorněním leteckých objektů spolu s ovládacími prvky (tlačítky). Tlačítka slouží k ovládání mapy a přidružených funkcí jako jsou tisk, vyhledávání, přepínání mezi jazykovými mutacemi, přepínání do MetView (pro aktuální meteo informace), zobrazení mapové vrstvy gridů a překážek či zobrazení nápovědy, ve které uživatel nalezne podrobný popis aplikace a všech jejích dostupných funkcionalit.

Uživatel má také možnost se prostřednictvím mapového okna do aplikace registrovat a poté následně i přihlásit. Některé funkce jako je například plánování a ukládání letů jsou dostupné pouze pro registrované uživatele.

Informace o objektech

Informace o objektech lze získat klikem do mapy. Následně dojde k vysunutí datového okna, ve kterém jsou pro všechny objekty v místě kliku zobrazeny záložky s jejich názvy. V horní části okna je pak uvedena zeměpisná souřadnice a časy občanského svítání, soumraku, východu a západu slunce, spolu s odkazy na dokumenty stanovující pravidla, postupy a ochranná pásma podmiňující provoz dronů. Klikem na záložku s názvem objektu, dojde k načtení a zobrazení jeho popisných dat. Zároveň je tento objekt na mapě zvýrazněn tmavě šedou barvou.

Přehled objektů v mapě
CTR řízené okrsky (u řízených letišť) a prostory se speciálním užíváním
P zakázaný prostor
R omezený prostor
D nebezpečný prostor
TSA dočasně vyhrazený
TRA dočasně rezervovaný
ATZ letištní provozní zóny (u neřízených letišť)
HEL heliporty
SLZ plochy – plochy pro lety a přistání sportovně létajících zařízení
PG létání na padákovém a závěsném kluzáku
PGZ prostor pro navijákové starty PK/ZK
OBST trvalé překážky
GRID zobrazení limitní výšky, pod kterou se musí pilot s dronem pohybovat, aniž by narušil ochranná pásma letiště

Zobrazení objektů v mapě je závislé na výškovém a časovém filtru, který si má uživatel možnost sám nastavit. Výchozím nastavením pro výšku je < 120 m. Ve výchozím časovém nastavení se pak zobrazují aktuální informace o vzdušném prostoru pro nadcházející čtyři hodiny. Čas je vždy udáván v UTC.

NOTAMy

Pro každého pilota jsou také důležité NOTAMy, zprávy obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná. NOTAMy jsou v DronView zakresleny přímo na mapě, přiřazeny ke konkrétnímu objektu nebo jsou zobrazeny prostřednictvím červeného okénka „nepřiřazené NOTAMy“, ve kterém jsou uvedeny ty NOTAMy, které na mapě graficky znázorněny nejsou.

Na základě nastavení výškového a časového filtru se pilot seznámí s požadovanými informacemi o prostorech a jejich limitech vtažených k létání s drony v daném čase.

Uspořádání vzdušného prostoru se v čase dynamicky mění. Je proto vhodné let plánovat v co nejkratší době před jeho zahájením.

Plánování letu

Registrovaný uživatel má možnost si přímo v aplikaci svůj let naplánovat. Prostřednictvím intuitivního rozhraní zakreslí let do mapy a doplní potřebné informace. Pro co nejpřesnější plánování je v aplikaci možno pracovat s několika pomocnými nástroji. Jedná se o vyhledávání místa dle zadaných souřadnic či jejich přesnou interpretaci na základě pohybu kurzoru po mapě. Uživatel zadává na mapě horizontální rozsah svého plánovaného letu pomocí zakreslení prostoru typu kruh, polygon nebo linie. Následně uvede jeho vertikální omezení prostřednictvím výběru maximální výšky letu a časové vymezení zadáním data a předpokládaného časového intervalu létání.

V řízeném okrsku CTR (v případě vojenských letišť se jedná o MCTR) lze pro plánování letu dronu využít nový mapový nástroj GRID. Tato vrstva mapy upřesňuje uživateli maximální možnou výšku letu dronu v konkrétní lokalitě řízeného okrsku bez nutnosti koordinace (s řízením letového provozu a provozovatelem letiště).

Uložené plány letů jsou anonymně dostupné na mapě v podobě ikony dronu pro ostatní uživatele aplikace. Důvodem zobrazení plánu je snížení rizika kolize s jiným dronem nebo letadlem.

Berte na vědomí, že naplánováním letu v DronView v žádném případě nezískáváte povolení k létání vydané Úřadem pro civilní letectví či ŘLP.

Uživatel má možnost si své naplánované lety ukládat do složek, které sám vytvoří. Lety může ve složkám libovolně přesouvat a lze z nich dělat kopie pro plánování letů budoucích. Proběhlé lety je také umožněno archivovat a zároveň plánované lety (lety, které doposud neproběhly ve smyslu časového zadání) editovat či mazat.

Uživateli je také nabízena možnost si informace o svých dronech do aplikace uložit a mít tak k dispozici jejich ucelený přehled se všemi podstatnými informacemi (typ, registrační číslo uživatele, poznávací značka, vzletová hmotnost atd.).

Při používání aplikace, prosím, věnujte pozornost zejména:

  • odpovídajícímu nastavení filtrů zamýšlené výšky provozu a hmotnosti dronu (nastavení souvisí s aplikovanými provozními omezeními),
  • správnému zadání nebo interpretaci výšky (AGL - výška nad zemí, AMSL - výška nad střední hladinou moře),
  • správnému nastavení nebo interpretaci času letu nebo série letů (čas se uvádí v UTC = jednotný koordinovaný čas),
  • pozemním rizikům, které provoz dronu může představovat pro osoby či infrastrukturu na zemi (plynoucím z vydaného opatření obecné povahy ÚCL), které DronView neobsahuje,
  • pro plánování letů a následnou práci s nimi v podobě vytváření kopií, mazání, archivací, editací či ukládání informacích o dronech je nutné se do aplikace registrovat (rozhraní pro vyplnění registračních údajů je dostupné jak na webu tak i v mobilní aplikaci)