Evropská pravidla

 

UPOZORNĚNÍ:

Dle nařízení Evropské komise platí od 31. 12. 2020 ve členských zemích EU harmonizovaná pravidla pro provoz bezpilotních systémů (tedy tzv. dronů, ale i modelů letadel). V ČR jsou rovněž přejaty některé dodatečné podmínky z původního leteckého předpisu (L 2 – Doplněk X), které jsou nově uveřejněny ve formě opatření obecné povahy (OOP).

Původní L2 – Doplněk X se přechodně po 1 rok aplikuje pouze na provozovatele, kteří před 31. 12. 2020 obdrželi podle národních postupů povolení k:

 1. létání letadel bez pilota,
 2. leteckým pracím provozovaným letadlem bez pilota nebo
 3. leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota.

OOP bude předmětem dalšího vývoje – menší opravy jsou plánovány v 1. čtvrtletí, ve 3. pak rozsáhlejší změny po přijetí novely zákona o civilním letectví (č. 49/1997 Sb.).

Informace uvedené na našem webu jsou pravidelně aktualizované a vztahují se k platným podmínkám v ČR.

U-space


U-space pojem

U-space je zcela nový pojem používaný v bezpilotním prostředí, který v české terminologii postrádá doslovný překlad. Tento pojem můžeme opsat definicí, která definuje U-space jako soubor nových služeb a specifických postupů určených k podpoře bezpečného a efektivního přístupu do vzdušného prostoru nejen pro drony, ale všech uživatelů společného vzdušného prostoru. V novele zákona o civilním letectví (očekávané schválení v pol. R. 2021) se pak objevuje výraz „prostor s kontrolovaným provozem bezpilotních systémů“.

U-space můžeme také chápat jako jeden společný ekosystém, který představuje rámec pro rutinní provoz dronů a definuje rozhraní mezi provozem (bezpilotním i pilotovaným), poskytovateli ATM/ANS služeb, poskytovateli aplikací pro samotné piloty dronů a jednotlivými autoritami. U-Space bychom tedy neměli chápat pouze jako definovaný objem vzdušného prostoru, který by byl oddělen a určen pro výhradní použití dronů, naopak se bude jednat o pravidla ve sdíleném prostoru pro všechny uživatele vzdušného prostoru, (včetně např. letů vrtulníků letecké záchranné služby, motorových závěsných kluzáků či jiných letadel všeobecného letectví).

U-space bude schopen zajistit plynulý provoz dronů všech typů (v dohledu i mimo dohled pilota) napříč všemi kategoriemi (dle hmotnosti a vybavení), ve všech provozních prostředích (například lety ve městě, na předměstí či mimo zástavbu, bez ohledu na hustotu obyvatelstva) a ve všech typech vzdušného prostoru (řízený i neřízený) aniž by bylo nutno uplatňovat omezení pouze na provoz ve velmi nízkých výškách (tedy lze uvažovat lety i na 120 m nad zemí).

Nové služby, které U-space nabízí, spoléhají na vysokou úroveň digitalizace a automatizace funkcí, ať už jsou na palubě samotného dronu, nebo jsou součástí pozemní infrastruktury. Zavedením U-space v ČR tak bude možné bezpečně realizovat lety, které za dnešních pravidel není možné provést. Jedná se např. o lety mimo dohled pilota, (tzv. BVLOS lety), či autonomní lety bezpilotních systémů. V tomto se bude jednat o zásadní zlom hlavně pro profesionální provozovatele dronů.

Pro tento nový druh provozu, ale i v oblastech s větším objemem běžného bezpilotního provozu nebo v místech, kde bezpilotní letadla budou provozována v blízkosti letadel s pilotem na palubě, budou vyžadována nová pravidla a postupy, zejména pak autorizační služba pro drony (elektronická on-line verze podávání letového plánu) a identifikace za letu všech uživatelů takového prostoru.

U-space služby

Implementaci U-space v České republice má na starosti ŘLP ČR, s.p. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Úřadem pro civilní letectví a dalšími subjekty. Na tvorbě funkčního systému se podílí např. i Fakulta dopravní ČVUT. Služby poskytované v U-space jsou podle SESAR U-space Blueprint z roku 2016 prozatím definovány ve čtyřech úrovních, U1 – U4, a budou zaváděny postupně v závislosti na jejich časovém nasazení do provozu:

Obrázek 1: Fáze U-space definované dokumentem SESAR U-space Blueprint (2016)


U1: Počáteční služby U-space (2019 – 2021)

E-registrace, E-identifikace, vytvoření a publikace zeměpisných zón pro UAS

U2: Základní služby U-space (2021 – 2025)

Služby podporující uspořádání bezpilotních letů, například plánování letů, schválení letů, jeho sledování, poskytnutí dynamických informací o vzdušném prostoru, nastavení rozhraní s řízením letového provozu.

U3: Pokročilé služby U-space (2025 – 2030+)

Tyto služby již podporují složitější provoz v oblastech s větším počtem letů, mohou zahrnovat funkce jako například „řízení kapacity“ a služby „detekce konfliktního provozu“. Dostupnost právě této funkce povede k významnému nárůstu provozu v celém prostředí U-space.

U4: Kompletní služby U-space/Plná integrace UAS

Nabízejí integrovaná rozhraní s pilotovaným provozem, podporují plnou kapacitu U-space služeb, spoléhají na velmi vysokou úroveň automatizace, konektivity a digitalizace jak pro bezpilotní letadlo, tak i pro celý U-space systém.

U-Space v ČR

Aktuálně se v České republice nacházíme na úrovni U1, kdy od 31. 12. 2020:

 • vstoupí v platnost povinnost registrovat provozovatele dronu, který překročí hmotnost 250g nebo i lehčího, je-li na něm umístěna kamera;
 • budou publikovány zeměpisné zóny s omezeními či specifickými podmínkami pro drony;
 • na trhu se nově mohou objevovat drony s automatickým vysíláním místní identifikace

 • Vzhledem k tomu, že tyto změny jsou hojně publikovány v médiích, věříme, že většina provozovatelů je již na novou situaci připravena. Více informací najdete v sekci Jak létáme nyní.

  Zavádění U-space služeb je v celé Evropě, potažmo po celém světě postupné a dynamicky se vyvíjející. Začátkem roku 2021 budou zveřejněna jednotná evropská pravidla stanovující požadavky na U-Space a stanou se postupně součástí platné legislativy a realitou i ve vzdušném prostoru České republiky.

  ŘLP ČR, s. p. má ambice být aktivním hráčem při budování tohoto ekosystému a zároveň usiluje o pozici významného lídra v zavádění nových technologií, čímž služby spojené s U-space bezesporu jsou.