Rady pro létání

 

Pravidla v okolí letišť

Rady pro bezproblémový let - provoz v okolí letišť

Pro lety s bezpilotními letadly v blízkosti řízených mezinárodních letišť platí přísná pravidla plynoucí z faktu, že se v takovém případě nacházíte v tzv. řízeném vzdušném prostoru. Letiště, na kterých ŘLP ČR poskytuje službu řízení letového provozu (Praha Ruzyně, Brno, Ostrava, Karlovy Vary),  stejně tak jako tovární letiště Vodochody a Kunovice se nachází v tzv. řízeném okrsku (CTR). Vojenská letiště (Kbely, Pardubice, Čáslav, Náměšť), na kterých Armáda České republiky provozuje službu řízení letového provozu, se nachází v tzv. vojenském řízeném okrsku (MCTR). Do řízených okrsků nesmí letadlo vstoupit bez povolení řídícího letového provozu. V případě bezpilotních letadel (dronů, modelů, atd.) se zde uplatňují speciální pravidla původně již z roku 2012, která jsou pro snadnější porozumění graficky znázorněna na následujícím obrázku.

pravidla
(klikněte pro zvětšení)
(klikněte pro zvětšení)

Jaké podmínky platí pro let​ v blízkosti sportovních letišť?

Pro lety s bezpilotními letadly v blízkosti sportovních letišť je také nutné dbát jistých pravidel. Letiště, na kterých není poskytována služba řízení letového provozu, jsou většinou ohraničena tzv. letištní provozní zónou (ATZ) nebo výjimečně oblastí s povinným radiovým spojením (RMZ). Pro tyto typy vzdušného prostoru platí pravidla znázorněná na následujícím obrázku. Pokud je pro váš let požadováno splnění podmínek daného letiště, je možné tyto informace nalézt ve VFR příručce.


(klikněte pro zvětšení)

Jak získat souhlas ŘLP ČR je-li vyžadován dle obrázku č. 1?

Povinností žadatele je zaslat žádost pracovišti AMC ČR, které náleží ŘLP ČR, s.p., nejméně 3 pracovní dny před zamýšlenou činností. Pracoviště AMC ČR vyhodnotí podanou žádost na základě posouzení zamýšlené oblasti, provozních podmínek a požadované výšky letu.

Schválené žádosti jsou opatřeny evidenčním číslem, přičemž schválení žádosti neznamená automatické povolení k letu. Ve schválené žádosti nalezne žadatel případně i další požadavky ze strany ŘLP ČR, které je nutné dodržet pro bezpečné provedení letu. Mezi těmito dodatečnými požadavky může například být povinnost vyplnění plánu letu v https://dronview.rlp.cz/"provedení telefonické koordinace se stanovištěm ŘLP ČR před zahájením schváleného letu nebo specifické technické vybavení bezpilotního letadla zahájením schváleného letu.

Aktuálně jsou k dispozici dvě možné cesty, jak zasílat podklady pro udělení souhlasu ŘLP ČR:


    1. Postup pro nestandardní typy letů (NSF) v řízeném vzdušném prostoru​

    Získání souhlasu či letového povolení ŘLP ČR podléhá v tomto případě pokynům uvedeným v Letecké informační příručce (AIP), část ENR 1.1, 1.1.11.1 Žádosti obsahující veškeré požadované náležitosti (požadavky jsou specifikovány v AIP v části ENR 1.1.11.1.2.) zasílejte na adresu amcpraha@ans.cz .


    2. Postup s využitím aplikace Létejte zodpovědně (zkušební provoz pouze pro řízený okrsek (CTR) Ruzyně)

    Další možností pro získání souhlasu či letového povolení ŘLP ČR je zaslání podkladů s využitím mobilní aplikace  Létejte zodpovědně. Aplikace umožňuje let naplánovat, ověřit horizontální či vertikální omezení plánovaného letu vzhledem k aktuální situaci v řízeném vzdušnému prostoru a platné legislativě pro bezpilotní systémy v ČR. Stanoviště řízení letového provozu bude prostřednictvím platformy schopné efektivně a pružněji reagovat na zasílané žádosti o povolení.

    Více informací o aplikaci naleznete v sekci Aplikace. Pokud se rozhodnete využít tohoto postupu, tak pro zdárné vytvoření a odeslání žádosti o provedení letu musíte být v aplikaci zaregistrováni a musíte také prostřednictvím aplikace ověřit své mobilní telefonní číslo, na které vám mohou být ze stanoviště ŘLP ČR zasílány informační textové zprávy o průběhu zpracování Vaší žádosti.