Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Digitální mapa

Digitální mapa je informačním systémem veřejné správy určeným především pilotům dronů, tedy bezpilotních systémů (UAS), včetně modelů letadel. Specializovaná mapa vás seznámí s uspořádáním a využitím vzdušného prostoru České republiky zejména (ale nejen) v nízkých výškách do 120 m nad zemí včetně možnosti zobrazení meteorologických dat. Všechny tyto informace jsou klíčové pro plánování letů všech bezpilotních letadel. Dostupná bude ve formě webové verze i mobilní aplikace.

Určena je především:

 • ke zprostředkování a zobrazení vybraných leteckých a meteorologických informací nad územím ČR k plánování letů pro široký okruh uživatelů z řad pilotů UAS, ale i všeobecného letectví, letecké záchranné služby, atd., kteří se často pohybují ve velmi nízkých výškách; a

 • jako podpůrný prostředek pro správu vzdušného prostoru. Zejména pro dočasná vyhrazení částí vzdušného prostoru k létání jednoho uživatele nebo kategorie uživatelů a stanovení podmínek k létání UAS nad vymezenými oblastmi.

  Digitální mapa bude obsahovat většinu objektů, které jsou součástí struktury vzdušného prostoru ČR a jsou pro piloty dronů významné. Grafickým publikováním dat se zvýší jejich srozumitelnost, tedy sníží se počet přestupků z neznalosti nebo z druhé strany dojde k razantnímu navýšení dodržování platných omezení a pravidel, což celkově povede ke zvýšení bezpečnosti letového provozu.

  Sekundární funkcí bude možnost stažení všech omezení ve vzdušném prostoru (tzv. geo-zón) v jednotném digitálním formátu. Účelem je využití tzv. funkce geo-awareness, díky které bude dálkově řídící pilot informován v případě, že by se jeho dron přiblížil k hranicím letového omezení, případně (dle typu dronu) by tato funkcionalita překročení takové hranice zabránila.

  Pokud to UAS umožňuje, jsou piloti dronů povinni před každým letem nahrát tato aktuální omezení do bezpilotního systému (typicky do mobilního telefonu připojenému k dálkově řídící stanici) a řídit se jimi.

  Zároveň bude digitální mapa doplněna o upřesňující podmínky, které na uživatele klade platná legislativa, a odkazy na další důležité webové stránky, např. Létejte zodpovědně, Letecké informační služby, Úřadu pro civilní letectví a další.

  Na mapě budou znázorněna následující letecká data:

  CTR a MCTR, TMA, ATZ neřízených letišť, LKP, LKR, LKD, dále TSAi TRA, včetně aktuálně vyhlášených aktivací, heliporty, plochy SLZ, PGZ a PG, chybět nebudou ani dočasně omezené prostory a navigační výstrahy vyhlášené formou NOTAM či letištní NOTAM.

  Plánováno je i doplnění mapy o topografický podklad pro lepší orientaci a vyhodnocení pozemních rizik spojených s plánováním letů, jako jsou silnice, železnice, vodní toky, města a obce, atd. a rozšíření o další digitální geo-referencované údaje, kterými jsou např. ochranná pásma letišť s výškovým omezením letu UAS (zpracované do formy gridů), ochranná pásma podél pozemních komunikací, železnic, v okolí vodních zdrojů, či nadzemních inženýrských a telekomunikačních sítí, dále též okolo zvláště chráněných území a ochranná pásma objektů důležitých pro obranu státu.

  Legislativně jsou požadavky na digitální mapu ukotveny v nařízení EU a také novele zákona o civilním letectví (novely zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví). Detaily následně stanovuje prováděcí vyhláška.