Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Přechodná období

Od roku 2019 jsou zveřejněna harmonizovaná evropská pravidla provozu dronů. Tak, jako se pracuje na jejich postupném rozvoji, se musí rovněž dbát na jejich postupnou a bezpečnou integraci do prostředí legislativního prostředí národních států členských států EU (např. v ČR s pomocí aktuálního Opatření obecné povahy LKR10-UAS). S cílem zachovat právní kontinuitu a zároveň plnit technické požadavky se nyní řídíme pravidly tzv. přechodného období. Dvouleté přechodné období je definováno nařízením EU č. 2019/947. Vzhledem k překryvu národní a evropské legislativy nemusí být orientace v platnosti jednotlivých pravidel na první pohled zřejmá, proto ji pro snazší pochopení rozdělujeme do následujících kategorií.

Létám v otevřené kategorii s dronem bez štítku C0

Do 31. 12. 2023 podle pravidel uvedených v čl. 22 nařízení EU č. 2019/947. Od 1. 1. 2024 podle pravidel uvedených v čl. 20 nařízení EU č. 2019/947.

Tato pravidla jsou zajímavá pro většinu dnešních provozovatelů dronů na českém trhu. Prozatím štítkem s označením třídy sice disponuje jen velmi malé množství dronů, ale na trh jich přichází stále více. Pro přechodné období platí následující:

Do 31. 12. 2023:

 • Drony do 250 g – provozuji dle pravidel pro kategorii A1, bez online testu;
 • drony do 500 g – provozuji dle pravidel pro kategorii A1 (jen část pro drony C1), bez online testu;
 • drony do 2 kg – provozuji dle pravidel kategorie A2 (min. vzdálenost od osob je však pevná, a to 50 m), vč. A2 zkoušky na ÚCL;
 • drony do 25 kg – provozuji dle pravidel kategorie A3, s online testem A1/A3).

 • Od 1. 1. 2024:

 • Rozdělení dronů do kategorií A1 (do 250 g) a A3 (250 g až 25 kg).
 • Podrobnosti o jednotlivých kategoriích provozu (A1-A3) naleznete zde.

  Létám v otevřené kategorii s dronem se štítkem C0-C6

  Dron se stitkem

  Létám ve specifické kategorii provozu

 • Většinou prostřednictvím Oprávnění k provozu, které uděluje Úřad pro civilní letectví, nebo
 • využívám předpřipravené PDRA, nebo
 • individuálně zpracuji posouzení rizik SORA.
 • Od 1. 1. 2024 s drony třídy C5 a C6 mohu začít využívat standardní scénáře a provoz pouze ohlašovat na ÚCL. Jsem-li provozovatel s většími zkušenostmi a množstvím provozu, uvažuji o získání oprávnění LUC, abych si mohl provoz schvalovat sám.

  Létám s modelem

  Do 31. 12. 2022 létám dle pravidel Doplňku X (umožněno díky čl. 22 nařízení EU č. 2019/947). Od 1. 1. 2023 podle pravidel pro otevřenou nebo specifickou kategorii.

  Od 1. 1. 2023 létám dle pravidel pro otevřenou kategorii, stejně jako drony bez štítku třídy –pravidla dle hmotnosti viz výše. Jsem-li členem klubu v evidenci ÚCL, do 31. 12. 2023 létám dle pravidel Doplňku X a pravidel klubu (umožněno díky fikci oprávnění k provozu dle čl. 16 nařízení EU č. 2019/947 vyplývající z rozhodnutí Ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví. Do 30. 6. 2023 je zapotřebí za klub podat žádost na ÚCL o oprávnění k provozu, jinak (nebo nebude-li žádosti vyhověno) od 1. 1. 2024 musím létat podle pravidel pro otevřenou kategorii.
  V rámci provozování leteckých modelů rozlišujeme provoz v klubech a sdruženích leteckých modelářů a provoz mimo tyto organizace. Více informací o provozu modelářů.

  Létám v noci

 • Létám podle pravidel 2019/947 – během letu mám dron na dohled a dron je vybaven zeleným blikajícím světlem.
 • Přestože evropská legislativa létání s dronem v noci v zásadě umožňuje, společně s Úřadem pro civilní letectví apelujeme na zachování bezpečnosti takového provozu a skutečně mít dron vždy na očích. Legální a bezpečná vzdálenost dronu od pilota tedy bude výrazně menší než při létání ve dne, a to v závislosti na úrovni osvětlení okolního prostoru.

  Drony policejní a hasičské od 1. 1. 2023 létají podle evropských harmonizovaných pravidel, drony pro účely vojenské, pátrací či ochrany hranic létají dle Doplňku X a dalších předpisů.