Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Certifikovaná kategorie provozu

Informace vychází z evropského regulačního rámce, který je postupně zaváděn do legislativního prostředí ČR. Informace budou s ohledem na aktuální situaci upřesňovány a aktualizovány.

Certifikovaná kategorie je považována za nejkomplikovanější a nejrizikovější ze tří kategorii provozu dronů, a to hned v několika směrech. Do budoucna se předpokládá, že se nad našimi hlavami budou pohybovat drony, které, ač je to možná pro někoho nepředstavitelné, budou převážet osoby nebo jakýkoliv náklad (včetně nebezpečného). Abychom mohli svěřit své životy do „rukou“ bezpilotních letadel, očekáváme nejvyšší možné zajištění bezpečnosti.

Jak už tedy název kategorie napovídá, bude vyžadována řada osvědčení. Bezpilotní systémy, spadající do této kategorie, budou muset projít procesem certifikace již při návrhu, během samotné výroby a také při jejich údržbě, náročnou certifikaci budou muset podstoupit také dálkově řídící piloti, provozní personál i samotní provozovatelé. Můžeme si to představit tak, že právnické i fyzické osoby, které mají s výrobou nebo provozem něco společného, musí projít náročným certifikačním procesem srovnatelným s certifikací dnešních letadel s posádkou. Týká se to tedy nejen samotného bezpilotního letadla, ale rovněž tak i dálkově řídící stanice, systémů používaných pro zahájení a ukončení letu a řídícího a kontrolního datového spoje.

Obecně se do certifikované kategorie řadí bezpilotní letadla větší než 3 m, jsou-li určená i pro let nad shromážděním osob nebo letadla určená pro přepravu cestujících či nebezpečného nákladu. Také sem spadají letadla, pro jejichž provoz Úřad pro civilní letectví vyhodnotí (na základě posouzení všech rizik), že riziko nelze přiměřeně zmírnit ve specifické kategorii.

Pravidla a podmínky provozu bezpilotních letadel jsou předmětem detailního vývoje na mezinárodní úrovni v ICAO, kde za ČR přispívá i ŘLP ČR, s. p. Ačkoliv v jednotlivých zemích se může tento provoz stávat realitou i dříve, globální účinnost pravidel je plánována na rok 2026.

Létání nad skupinami lidí s bezpilotním letadlem o rozměrech větších než 3 m může být provozováno ve specifické kategorii, pokud Úřad pro civilní letectví na základě hodnocení rizik (např. podle SORA) nevyhodnotí, že patří do certifikované kategorie.