Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Aplikace DronView

ŘLP ČR spustilo speciální modul webové aplikace AisView určený pro předletovou přípravu pro provozovatele i piloty dronů. Aplikace je jak webová, tak i mobilní. Mobilní aplikace je prozatím k dispozici pouze v českém jazyce.DronView slouží primárně pro seznámení se s uspořádáním vzdušného prostoru České republiky v nízkých výškách (do 120 m nad zemí), které jsou pro provoz dronů určeny. Odráží aktuální situaci využití vzdušného prostoru, kterou je nezbytné znát pro odpovědné plánování letů, a zároveň poskytuje meteorologická data.

Při používání aplikace, prosím, věnujte pozornost zejména:

  • Odpovídajícímu nastavení filtrů zamýšlené výšky provozu a hmotnosti dronu (nastavení souvisí s aplikovanými provozními omezeními);
  • správnému zadání nebo interpretaci výšky (AGL - výška nad zemí, AMSL - výška nad střední hladinou moře);
  • správnému nastavení nebo interpretaci času letu nebo série letů (čas se uvádí v UTC = jednotný koordinovaný čas);
  • pozemním rizikům (plynoucích z vydaného opatření obecné povahy ÚCL), která DronView neobsahuje.

Berte na vědomí, že naplánováním letu v DronView v žádném případě nezískáváte povolení k létání vydané Úřadem pro civilní letectví

Aplikace obsahuje možnost spuštění mapového nástroje GRID, který upřesňuje podmínky pro lety na řízených letištích.