Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Zeměpisné zóny

Významnou změnu pro provoz dronů v České republice představuje zavedení zeměpisných zón (geozón). Jejich smyslem je zpřehlednit oblasti, ve kterých je možné, nemožné nebo něčím podmíněné s drony létat. Potřeba digitálně zveřejnit takové prostory vznikla hlavně na základě opakujících se situací, kdy piloti dronů třeba i nevědomě vletěli se svým dronem do prostoru, kde dle platné regulace létat nelze. Každý členský stát EU má tedy povinnost geozóny publikovat, a tím na svém území upřesnit jinak obecná evropská pravidla.

Geozóny jsou v ČR prozatím řešeny textovou formou - Úřad pro civilní letectví vyhlásil opatřením obecné povahy omezený prostor LKR10-UAS nad celým územím České republiky, čímž navázal na předchozí systém územní ochrany státu. Stejným legislativním dokumentem upravil i podmínky provozu pro lety v blízkosti řízených i neřízených letišť, zakázaných, omezených, nebezpečných či dočasně vyhrazených prostorech, hustě osídlených prostorech, ochranných pásmech silnic, železnic, drátů vysokého napětí, letů uvnitř zvláště chráněných území či vodních zdrojů.

Podrobnější informace o létání s drony v blízkosti letišť najdete v našem článku.

V ČR prozatím dronaři hojně využívají aplikaci DronView. Aplikace je ideální pro seznámení se s uspořádáním vzdušného prostoru České republiky a pro plánování letu v části prostoru, kde je provoz dronů možný. Nezobrazuje však návazná omezení letu plynoucí z opatření obecné povahy, např. pozemní rizika. Z toho plyne, že se v současné době nejedná o zobrazení zamýšlených geozón, a data není možné nahrát přímo do dronu.

V budoucnu je plánováno spuštění jednotného digitálního nástroje - tzv. digitální mapy, která bude obsahovat všechny platné geozóny. Na jejím vývoji se nyní pracuje. Předpokládá se, že rozsah územní ochrany bude přesný natolik, aby byl finální nástroj maximálně efektivní a praktický. Vydané opatření obecné povahy, které stanovuje prostor LKR-10 UAS, je tedy nutné vnímat pouze jako přechodný nástroj, nikoli trvalý.

Přehled aktuálně digitálně vypublikovaných geozón naleznete ke stažení na stránkách AIM ŘLP. Ty bude později možné nahrát do Vašeho dronu, a to pro využití nejen v U-space.

Zavádění, správa, aktualizace a uveřejnění geozón v podobě garantovaných dat zvýší přehlednost pro každého pilota a tím i bezpečnost provozu ve vzdušném prostoru.

Přední výrobce techniky, společnost DJI, několik let ve svých produktech poskytuje podobný systém zón. Tyto zóny však nejsou garantovány státem a v současném pojetí se nejedná o geozóny, které definuje evropská legislativa.