Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Modelářské kluby

Pro provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů existuje v evropské regulaci dočasná výjimka, která upravuje jejich provoz nestandardním způsobem. Tato výjimka je platná do 31. 12. 2023, po dobu tzv. přechodného období. Seznam zapojených registrovaných subjektů využívajících tyto speciální podmínky zveřejňuje Úřad pro civilní letectví. Pro více bližších informací o konkrétních podmínkách kontaktujte svůj modelářský klub či sdružení.

Rozhodnutími Ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví (Příkazem k provádění letů s bezpilotními systémy a Prováděcím opatřením k provozu bezpilotních systémů v rámci modelářských klubů) bylo platnost této výjimky, která původně měla platit do konce roku 2022, prodloužena do 31. 12. 2023. Všichni členové modelářských klubů se tedy do konce roku 2023 řídí stejnými pravidly jako v roce 2022. V případě, že modelářský klub do 30. 6. 2023 nepodá žádost o oprávnění k provozu ve specifické kategorii k rukám Úřadu pro civilní letectví, budou se jeho členové od roku 2024 povinni řídit pravidly otevřené kategorie.

I v rámci této vydané výjimky je ovšem od 31. 12. 2020 zcela zásadní povinnost registrace v registru provozovatelů bezpilotních letadel s využitím registračního portálu ÚCL. Tato registrace může být dle stanoviska ÚCL v přechodném období nahrazena registrací celého klubu, který je definován jako provozovatel, modely letadel všech členů klubu či sdružení jsou tedy označeny stejným číslem provozovatele.

Podle aktuálně dostupných informací však toto není v souladu s výkladem jednotných pravidel dle Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) a členové klubů a sdružení leteckých modelářů se budou muset zaregistrovat individuálně jako provozovatelé, a to nejpozději k 1. 1. 2023 anebo to jejich jménem bude moci provést klub či sdružení.

K provozu klubů a sdružení leteckých modelářů bude zřejmě po roce 2023 nutné získat speciální povolení ÚCL, které s sebou pravděpodobně ponese nutnost vymezit tzv. zeměpisnou zónu. Na tu budou navázány specifické úlevy z harmonizovaných evropských pravidel jako např. možnost letu ve vyšších výškách. Smyslem takových zón je umožnit konkrétně provoz v dané lokalitě a současně zajistit maximální bezpečnost.