Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Registrace a zkouška pilota

Do konce roku 2023 povinnosti se registrovat jako pilot a složit zkoušku z teorie A1/A3 podléhají v otevřené kategorii provozu piloti dronů těžších než 500 g, ať průmyslově vyrobených nebo vlastní výroby. .

Od roku 2024 se tyto povinnosti budou vztahovat na piloty

  • dronů těžších než 250 g.
  • dronů vlastní výroby těžších než 250 g nebo s maximální rychlostí vyšší než 19 m/s.

Zkoušku pilota od roku 2024 složit nemusí a povinnost registrace nemají piloti

  • dronů se štítkem C0.
  • dronů bez štítku do 250 g.
  • dronů vlastní výroby do 250g a do maximální rychlosti 19 m/s.

Registrace pilotů dronů probíhá na portálu spravovaném Úřadem pro civilní letectví a je zdarma. Pilot po splnění veškerých podmínek získá doklad o registraci pilota bezpilotního systému, který slouží i jako doklad o složení zkoušky pilota. Podle toho, do jaké kategorie dron svojí vahou spadá a kde s ním pilot plánuje létat, se liší i úroveň zkoušky, případně i povinnost praktického výcviku.

Zkouška znalostí A1/A3

Online test obsahuje 40 otázek s výběrem správné odpovědi a je možné ho složit na online portálu spravovaném Úřadem pro civilní letectví. K úspěšnému splnění je třeba 30 správných odpovědí, a proto je vhodné se předem seznámit výukovými materiály.

Test je třeba dokončit do 60 minut od jeho zahájení. Podle dosavadních zkušeností je čas na dokončení testu dostačující. Není-li test ukončen do 60 minut od jeho zahájení, je po vypršení této lhůty odeslán k automatickému vyhodnocení. V průběhu testu je žadatel o zbývajícím čase informován.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné test znovu opakovat. Po druhém neúspěšném pokusu je třeba provést registraci pilota znovu, po které se možnost absolvovat test se tak obnoví.

Zkouška znalostí A2

V budoucnu složení zkoušky A2 umožní pilotovi létat s lehčím dronem i v zastavěných částech měst a obcí, které jsou a budou pilotům těžších dronů se zkouškou A1/A3 zapovězeny. V současnosti platí ale přísnější podmínky stanovené opatřením obecné povahy LKR10-UAS , které zakazuje provoz v urbanistických oblastech v celé otevřené kategorii, včetně podkategorie A2. Nicméně je zkouška A2 zůstává jednou z podmínek, které Úřad pro civilní letectví stanovil pro udělení oprávnění k provozu ve specifické kategorii.

Postup pro vydání osvědčení o způsobilosti nového dálkově řídícího pilota v podkategorii A2:

1

Úspěšné absolvování online zkoušky pro podkategorii A1/A3 a obdržení dokladu o způsobilosti dálkově řídícího pilota pro A1/A3.

Doklad o absolvovani online vycviku

2

Absolvování praktického výcviku v provozních podmínkách podkategorie A3 formou samostudia a následné prohlášení, že pilot samostudium absolvoval (tzv. deklarace). Formulář k podepsání tohoto prohlášení bude k dispozici na místě konání zkoušky A2.

3

Složení zkoušky z teoretických znalostí A2 zaštítěné Úřadem pro civilní letectví, a to v prostorách Úřadu.

Zkouška probíhá formou testu složeného ze 30 otázek s výběrem odpovědí, jejichž cílem je posoudit znalosti dálkově řídícího pilota. Týkají se především technických a provozních opatření vedoucích ke zmírnění případných rizik spojených s provozem dronu a pokrývají následující témata:

  • Meteorologie;
  • provádění letů bezpilotních letadel;
  • technická a provozní opatření ke zmírnění rizik na zemi.

Studijní materiály ke zkoušce A2 jsou ke stažení zde: Oblasti teoretických znalostí potřebných pro zkoušku pro podkategorii A2.

Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné dosáhnout alespoň 75 % z celkového počtu bodů.